Pojištění

Vyhodnotíme pro vás s našimi partnery aktuální nabídku pojištění napříč trhem a nalezneme řešení, které by mohlo odpovídat vašim potřebám. Vyhledáme pojištění, tak aby vyhovovala vašemu rozpočtu. Poskytneme vám veškerou pomoc s administrativou.

Nejsou špatné pojistky, jsou jen špatně sjednaná pojištění. Každá pojišťovna musí plnit podle svých pojistných podmínek. Když si správně sjednáte pojištění, při pojistné události bude vše fungovat jak má. Chybou je pojistit se nedostatečně, nebo naopak platit za pojištění zbytečně mnoho. Pomůžeme vám sjednat to správné pojištění. Našími parnery jsou banky:

 • Uniqa
 • Alianz
 • Česká pojišťovna
 • Generali
 • Kooperativa

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti pomůže snížit nemalé finanční výdaje za znovupořízení majetku, například při zničení požárem, výbuchem, vyplavením, krádeží či vandalizmem a dalšími neočekávanými událostmi.
Pojištění je vhodné pro každého, kdo je majitelem nemovitosti. Velká část obyvatel České republiky podceňuje pojištění a zbytečně riskuje svůj majetek nevhodnou či žádnou pojistnou smlouvou. Pojištění představuje produkt, který chrání nemovitost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojistit lze i jen vybraná rizika.
Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se nemovitost nachází. Nejdražší pojistné zaplatí obyvatelé Prahy a nákladné bývá také pojištění domácnosti či nemovitosti, která se nachází na samotě. A některé lokality jsou vlivem rizika povodní nebo záplav nepojistitelné, případně s velkými výlukami.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti pomůže snížit nemalé finanční výdaje za znovupořízení majetku, například při zničení požárem, výbuchem, vyplavením, krádeží či vandalizmem a dalšími neočekávanými událostmi.
Pojištění je vhodné pro každého, kdo bydlí v domácnosti. Velká část obyvatel České republiky podceňuje pojištění a zbytečně riskuje svůj majetek nevhodnou či žádnou pojistnou smlouvou. Pojištění představuje produkt, který chrání domácnost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelné pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojistit lze i jen vybraná rizika.
Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se domácnost nachází. Nejdražší pojistné zaplatí obyvatelé Prahy a nákladné bývá také pojištění domácnosti, která se nachází na samotě. A některé lokality jsou vlivem rizika povodní nebo záplav nepojistitelné, případně s velkými výlukami.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Podle typu odpovědnosti rozlišujeme tyto druhy pojištění:
Odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě
Odpovědnosti za škody při výkonu povolání
Odpovědnosti za škody z držení nemovitosti
Odpovědnosti za škody z držení pdsa

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany vás chrání před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Pomůže vám uplatnit nároky na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob. Druhy pojištění právní ochrany:

 • Pojištění právní ochrany řidiče
 • Právní ochrana vlastníků vozidel
 • Právní ochrana rodiny
 • Právní ochrana pro vlastníka nemovitosti
 • Právní ochrana podnikatelů
 • Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů
 • Úraz

Při sjednání pojištění je stanoven rozsah služeb, ve kterých vás bude pojišťovna zastupovat (např. v případě pojištění právní ochrany řidiče vozidla bude pojišťovna pomáhat pojištěnému s odstraněním následků dopravní nehody, tj. zastupování v přestupkovém řízení, uplatnění nároku na náhradu škody apod.) nebo v jakých případech bude pojišťovna hradit náklady spojené s právním zastupováním pojištěného.