Provize a poplatky

Provize za zprostředkování prodeje

Nárok na provizi vzniká, když dojde k podpisu kupní smlouvy. Provize je splatná, když je kupní cena převedena na prodávajícího. Naše provize za zprostředkování prodeje činí 3-5% prodejní ceny +DPH. Provizi obyčejně hradí prodávající.

Provize za zprostředkování pronájmu

Nárok na provizi vzniká, když je podepsána smlouva o pronájmu. Provize +DPH je splatná při podpisu nájemní smlouvy a jedná-li se o pronajímatele, tak po obdržení první platby za nájemné a/nebo depozitu. Naše provize za zprostředkování pronájmu jsou následující.

  • Dlouhodobý pronájem na 12 měsíců nebo více tak provizi hradí majitel nemovitosti a nájemce. Naše provize činí částku ve výši jednoho měsíčního nájemného.
  • Krátkodobý pronájem méně než 12 měsíců privizi hradí majitel nemovitosti a nájemce. Naše provize činí 15% z celkové částky uvedené v nájemní smlouvě, ne však více než částka ve výši jednoho měsíčního nájemného.
  • Kanceláře a obchodní prostory 13% z celkové částky za první rok nájmu. Provizi hradí majitel nemovitosti a/nebo nájemce.

Správa nemovitostí

Správa jednotlivých jednotek (např. byt, dům, kancelář, obchod) pro vlastníky nemovitostí

  • Fixní částka 500,- Kč/měsíc, +DPH
  • 8% z nájemného +DPH za každý měsíc, pokud je jednotka pronajata (včetně provize za zprostředkování pronájmu)