Spolupráce

V rámci našeho podnikání nabízíme spolupráci všem obchodním partnerům v oblasti realit a financí. Máme zájem o dlouhodobou spolupraci s tuzemskými a zahraničními investory. Nabízíme naši spolupráci všem aktivním develeporům, kteří očekávají profesionální a spolehlívé služby. Disponujeme neveřejnou databází nemovitostí s napojením na přímého vlasníka nebo centrálou společnosti.

 • Obytné domy
 • Hotely a pensiony
 • Kancelářské budovy
 • Obchodní prostory
 • Obchodní centra
 • Průmyslové areály
 • Logistická centra
 • Pozemky

Zprostředkovatel

Nabízíme spolupráci všem doporučitelům, kteří ve svém okolí nebo mezi svými obchodnímy partmery naleznou nemovitost k prodeji nebo pronájmu. Nemovitost může byt prezentována v naší datábázi neveřejných nemovitostí a nabídnuta přímým zájemcům bez veřejné inzerce a šíření na internetu. Poskytujeme komplexní realitní servis za předem sjednaných podmínek a podílu na obchodu.

 • Vyhledání zájemce
 • Smluvní zajištění
 • Právní servis
 • Výplata podílu z obchodu

Investor

V rámci exkluzivního mandátu aktivně vyhledáme nemovitost napříč trhem dle požadavku investora a poskytujeme investorům následující služby:

 • Definice investičního záměru
 • Průzkum trhu
 • Výběr nemovitostí
 • Studie vybraných budov
 • Výběr budovy, zájmový dopis (LOI)
 • Zajištění exkluzivní pozice akvizice nemovitosti
 • Právní servis
 • Daňové a finanční poradenství
 • Technický audit
 • Studie proveditelnosti
 • Postakviziční servis

Developer

Poskytuje dlouhodobě a kvalitně služby pro partnery developery. 

 • Odhad ceny
 • Optimalizace dispozic
 • Prezentace projektu
 • Prohlídky a jednání s klienty
 • Vyjednání obchodních podmínek s kupci
 • Právní servis
 • Marketing

Zajišťujeme podporu a efektivní marketing. Jsme připraveni se podílet na nákladech s propagací developerského projektu. Spoluprací s námi můžete redukovat vlastní ivestice do marketingu. U hypoték disponujeme vlastními poradci a zajišťujeme i aktivní koordinaci s externími partnery. Novým vlastníkům zajišťujeme správu nemovitosti a servis pronájmu.